Honungens magiska egenskaper

Honung bildas med ett frenetiskt arbete av bin som samlar nektar från blommor. Med hjälp av husbit hemma i bot omvandlas nektarn sedan till honung, enkelt beskrivet. Utifrån vilka blommor som bina hämtar sin nektar ifrån avgör honungens grundegenskaper. Bland annat har honungen en bakteriedödande egenskap och har under lång tid tillbaka använts i olika former av huskurer.

Den framtida medicinkuren

Ute i världen pratar man om vildhonung där honungen hämtats från vilda bisamhällen i naturen. Den Nya Zeeländska Manukahonungen är ett exempel. Vildhonungen har ett naturligt innehåll av mjölksyrabakterier som kommer från binas mage och när mjölksyrebakterierna förenas med nektar bildas antibiotikaliknande ämnen. Mjölksyrebakterierna finns endast under honungens tillverkning och för att få den antibiotika-effekten behöver honungen vara färsk. I Sverige är vildhonungen utrotad men Ljunghonungen har visats ha liknande egenskaper. I framtiden hoppas man på att kunna utesluta olika antibiotika mediciner för att istället använda sig av färsk vildhonung.

Rangordning av honung

Ska man rangordna olika honungssorter är den nyslungade vildhonungen allra nyttigast med sina levande mjölksyrebakterier. Där efter kommer raw honung. Honung som inte har hettats upp över mer än 40 grader, vilket gör att de naturliga näringsämnen som finns i honung bevaras. Som nämnds ovan är Manukahonungen drottningen av alla honungssorter. Av de studier som redovisats under de senaste åren har den svenska Ljunghonungen visat sig ha lika bra egenskaper. Så för att spara på miljön av de utgifter som krävs för att transportera Manukahonungen rekommenderas att köpa det svenska alternativet.

För att få kalla sig honung får inget ha tillförts eller tagits bort. Honung hamnar på plast nummer sex på listan över mat som det fuskas med. Utöver att tillsatser förekommer i honungen som inte är märkt förekommer det även att honungen märkts med fel ursprung och späs ut för att tillverka mer volymer. Även vid framställan av honung kan bina bli matade med sockerlag som saknar pollen vilket leder till oäkta honung.

Testa din honung

För att se att din honung int är fusk kan du ta en sked av honungen och lägg den i ett glas vatten. Om honungen löses upp är den oäkta. Ren honung ska hålla ihop som en massa när du lägger det i vatten.

Mirakelkurer med honung

Honung är slemlösande och fungerar i många fall bättre än hostmedicin. I studier har det visat sig att Manukahonungen har  kunnat hämma en speciell streptokockerbakterier som orsakar bland annat halsfluss. Utifrån den forskning som visat att den svenska Ljunghonungen har samma effekt är det ett bra alternativ till förkylningssäsongen. Men tänk på att honungens egenskapar kraftigt sänks eller till och med förstörs om honungen värms upp. Så för att bevara de aktiva enzymerna skall honungen aldrig värmas över 40 grader.

Prova att lösa en tesked honung i ett glas ljummen mandelmjölk för att lindra halsont. Halsont kan i många fall beror på slem i halsen. Med lika delar honung och färskpressad citronsaft kan slemmet lösas up. Och vist kan honung i te lindra också men va vaksam på att temperaturen inte ska gå över 40 grader.

Bin för framtiden

Bin gör inte bara honung utan pollinerar också stora mängder av de grönsaker och frukt vi äter. Skulle bina dö ut skulle vi förlora mycket av den frukt och de grönsaker vi äter. Även många blommor skulle försvinna från vår natur. Har du själv ingen möjlighet eller intresse av att odla egna bin kan du stötta den svenska biodlingen genom att bland annat bli sponsor. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *